Trenutna stranica

rujan 2015

Apel za pomoć izbjeglicama

POMOZIMO AZILANTIMA I IZBJEGLICAMA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE I JUGOISTOČNE EUROPE Mešihat Islamske zajednice u u Hrvatskoj, upućuje apel „Pomozimo azilantima i …

Poruka povodom Kurban-bajrama

U ime Allaha, Milostivog Samilosnog! «Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban prinosi, onaj koji …